2310312131 6983612846 Αλκαμένους 7 - Θεσσαλονίκη eviolatzis@gmail.com
hero image
 
 
Βιόλατζης Ε. Ευστράτιος 
Πολιτικός Μηχανικός
 
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ | ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
 
 
 
 
Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
 

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς (συνήθως τον Δήμο ή την Περιφέρεια, που ανήκει το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επαγγελματική χρήση). Παραδείγματα τέτοιων χρήσεων είναι : φαρμακεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, κομμωτήρια, γυμναστήρια, πρατήρια άρτου, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, παντοπωλεία, οπωροπωλεία, εκπαιδευτήρια, ιατρεία κ.α.

Η άδεια λειτουργίας είναι η έγκριση που χορηγεί η πολιτεία για την ίδρυση μιας επιχείρησης, εφόσον αυτή και το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, πληροί τις προδιαγραφές, που ορίζει η νομοθεσία.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησής σας, με όλες τις απαραίτητες μελέτες, σχεδιαγράμματα καθώς και τη διεκπεραίωση των φακέλων στις υπηρεσίες.

 
 
 
 
Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας
 
 
 
Προέλεγχος
Διενέργεια αυτοψίας και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου (Εξετάζουμε αν επιτρέπεται η χρήση στο ακίνητο, αν μας καλύπτει ο χώρος ως προς το εμβαδόν, αν είναι νομίμως υφιστάμενο το ακίνητο).
 
Δυνατότητα Ίδρυσης.
Υποβολή αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έλεγχος χρήσεων γης και λοιπών πολεοδομικών περιορισμών στο ακίνητο που πρόκειται να στεγάσει την επιχείρηση.
Μελέτες
Εκπόνηση όλων των μελετών, σύνταξη των απαραιτήτων εγγράφων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κατάθεση των αντίστοιχων φακέλων στις κατά τόπους υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιφέρεια, Υπουργείο Ανάπτυξης κλπ.).
 
Σύσταση Φακέλου
Προετοιμασία και παράδοση στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στο χώρο του καταστήματος.
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
 
Εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Θεσσαλονίκη και κατόπιν συνεννόησης, τις γύρω περιοχές της.
     
   Αλκαμένους 7
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
     
   2310312131
   6983612846