2310312131 6983612846 Αλκαμένους 7 - Θεσσαλονίκη eviolatzis@gmail.com