2310312131 6983612846 Αλκαμένους 7 - Θεσσαλονίκη eviolatzis@gmail.com
hero image
 
 
Βιόλατζης Ε. Ευστράτιος 
Πολιτικός Μηχανικός
 
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ | ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
 
 
 
 
Οικοδομικές Άδειες
 

Το Τεχνικό Γραφείο μας μαζί με τους έμπειρους συνεργάτες-μηχανικούς αναλαμβάνει την δημιουργία εξ ολοκλήρου του φακέλου της άδειας στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης με την συλλογή όλων των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες  και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών.

Για την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας απαιτούνται, κατά περίπτωση, διαφορετικές μελέτες. Οι γενικές είναι Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Υδραυλικές, Ενεργειακές Μελέτες, Τοπογραφικά ∆ιαγράμματα.

 
Πολεοδομική Άδεια εκδίδεται, μεταξύ άλλων, για τις ακόλουθες εργασίες:
 
  Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων
  Κατεδάφιση κτιρίων
  Αλλαγή της χρήσης του ακινήτου
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
 
Εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Θεσσαλονίκη και κατόπιν συνεννόησης, τις γύρω περιοχές της.
     
   Αλκαμένους 7
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
     
   2310312131
   6983612846