2310312131 6983612846 Αλκαμένους 7 - Θεσσαλονίκη eviolatzis@gmail.com
hero image
 
 
Βιόλατζης Ε. Ευστράτιος 
Πολιτικός Μηχανικός
 
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ | ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
 
 
 
 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
 
Στόχος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι να δημιουργηθεί ένα νέο ηλεκτρονικό αρχείο – φάκελος για την κάθε ιδιοκτησία ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες της , την ενεργειακή απόδοση καθώς τις όποιες ή μη μεταβολές από την κατασκευή μέχρι σήμερα.
 
Πότε απαιτείται η έκδοση Ταυτότητας κτιρίου;
 
  Για τη διενέργεια αγοροπωλησιών και μεταβιβάσεων ιδιοκτησιών
  Μετά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ακινήτων
  Για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ»
  Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της νομιμοποίησης αυθαίρετου,
  εφόσον η δήλωση έγινε μετά την 1/7/2020
 
 
 
 
Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης;
 
Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στο Μηχανικό, ο οποίος συγκεντρώνει όλα τα δικαιολογητικά για τα οποία είναι απαραίτητα σχετικά με την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και στην συνέχεια συμπληρώνει τα στοιχεία της ιδιοκτησίας.
 
 
 
 
Συγκέντρωση Δικαιολογητικών
 
  Τίτλος ιδιοκτησίας, Ε9
  Οικοδομική άδεια του κτηρίου και τα σχέδια αυτής
  Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
  Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων
  Κτηματολογικό απόσπασμα ιδιοκτησίας
  Δελτίο δομικής τρωτότητας
  Λογαριασμοί δικτύων (νερού, ηλεκτρισμού, αερίου)
  Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής​
  Πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτηρίου
  Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο
  στην πραγματική κατάσταση
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
 
Εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Θεσσαλονίκη και κατόπιν συνεννόησης, τις γύρω περιοχές της.
     
   Αλκαμένους 7
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
     
   2310312131
   6983612846